การชำระเงิน

รายละเอียดการชำระเงิน

1. หลังจากได้รับใบเสนอราคาและเงื่อนไขการชำระเงินแล้ว ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการตามบัญชีที่ได้แจ้งไว้
2. แจ้งการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์,ไลน์ไอดี: thresearch และ e-mail: contact@proresearchsurvey.com ,th-research@hotmail.com
3. หากต้องการใบเสร็จ กรุณาแจ้งชื่อ-สกุลที่อยู่มาทางช่องทางที่แจ้งการชำระเงิน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะทำการจัดส่งใบเสร็จภายใน 3 วันทำการ
4. หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยืนยันการชำระเงินแล้วจะเริ่มดำเนินการให้ทันที