บริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม

บริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามลง EXCEL และ SPSS  รับประกันความถูกต้องแม่นยำ งานเสร็จตรงตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาแปลข้อมูลและใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงานที่มีความรู้เฉพาะด้านและมากด้วยประสบการณ์

  • ♦ รับคีย์ข้อมูลหรือแบบสอบถามเข้าคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft words, Excel และโปรแกรมอื่นๆ
  • ♦ รับจ้างพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ จีน จากภาพถ่ายลงคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานโดยการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์ตลอด 24 ชั่วโมงได้ และผ่านทางโทรศัพท์เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
  • ♦ รับคีย์ข้อมูล SPSS สามารถนำมาแปลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
  • ♦ รับรองผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำเอางานไปใช้ได้เลย (Quality and efficiency)
  • ♦ รับจ้างพิมพ์งานราคาเป็นกันเอง (Reasonable price)

 

ขอบเขตการให้บริการ

  • 1.รับคีย์ข้อมูลแบบสอบถามทุกประเภทลงโปรแกรม EXCEL และ SPSS ด้วยความถูกต้อง
  • 2.รับคีย์งานต่างๆตามความต้องการของลูกค้า
  • 3.รับคีย์งานบัญชี โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านบัญชีอย่างเชี่ยวชาญและถูกต้อง
  • 4.รับทำข้อมูล SPSS ด้วยความถูกต้องและแม่นยำ

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com