ติววิจัย ติวโปรแกรม SPSS

ทางเรามีบริการติววิจัย ติวโปรแกรม SPSS เพื่อนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าเอง ซึ่งการบริการของเราจะมีการติวตัวต่อ และติวเป็นกลุ่มซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียนให้แก่เราได้ การเรียนการสอนนั้นจะเน้นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สามารถทำงานวิจัยได้เองเมื่อเรียนจบ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ มากด้วยประสบการณ์และมีคุณภาพ

  • ♦ รับติวงานวิจัย ติวการใช้โปรแกรม SPSS ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ♦ รับติว สอนตัวต่อตัว เข้าใจกว่า หรือ สอนเป็นกลุ่ม ถูกกว่าตามความต้องการของลูกค้า
  • ♦ ติวนอกสถานที่ หรือในบริษัท
  • ♦ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฟรี
  • ♦ รับติววิจัย ราคาเป็นกันเอง
  • ♦ หลังจากติวเสร็จ ลูกค้าสามารถเริ่มทำงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS ได้ด้วยตัวเอง
  • ♦ สอนโดยผู้มีประสบการณ์และชำนาญการ

ขอบเขตการให้บริการ

  • ♦ ติววิจัย ติวSPSS แบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มเรียนด้วยอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงที่มีคุณภาพ
  • ♦ รับสอนงานวิจัยประเภทต่าง ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม แก่นักศึกษาในระดับชั้นต่างๆ และบุคคลทั่วไป

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com