รับถอดไฟล์สัมภาษณ์ ถอดเทป ถอดเสียงบันทึก

บริการรับจ้างถอดเทป รับประกันงานมีคุณภาพ เสร็จตรงเวลา โดยพิมพ์งานให้เป็นไฟล์  word อย่างเรียบร้อยครบถ้วน รับประกันคุณภาพเนื้อหามีความถูกต้อง แม่นยำ โดยผู้มีคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์

 • ♦ บริการถอดความ ถอดเทป ถอดวิดีโอ ถอดงานสัมมนา ถอดประชุมทั้งภาษาไทย อังกฤษและจีน ทีมงานจะรอรับไฟล์ audio หรือวิดีโอ เพื่อนำมาถอดความให้สามารถเข้าใจได้และถูกต้องตามบทสนทนา (dialogue)
 • ♦ เรามีผู้เชี่ยวชาญการที่ผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (English proficiency) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน และทักษะภาษาจีนระดับ 4-5
 • ♦ เสียง เทป หรือวิดิโอนั้นเรารองรับทุกนามสกุล (wma, mp3, mp4, etc.)
 • ♦ สามารถทำงานโดยการติดต่อกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและผ่านทางโทรศัพท์เวลา 10.00 น. – 20.00 น.
 • ♦ รับรองผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำเอางานไปใช้ได้เลย (Quality and efficiency)
 • ♦ ราคาเป็นกันเอง (Reasonable price)

 

ขอบเขตการให้บริการ

 • 1.รับถอดเทปภาษาไทยพร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • 2.รับถอดเทปภาษาอังกฤษพร้อมแปลเป็นภาษาไทย
 • 3.รับถอดเทปบทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ
 • 4.รับถอดเทปรายงานการประชุม
 • 5.รับถอดเทปสัมมนาต่างๆ
 • 6.รับถอดเทปการบรรยายวิทยุ โทรทัศน์
 • 7.รับถอดเทปงานวิจัยต่างๆ
 • 8.รับถอดเทปวิทยานิพนธ์
 • 9.รับถอดเทปการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com