บริการงานวิจัยสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Professional Research & Survey ผู้นำทางด้านวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชน บริการของเรารองรับการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้งานวิจัยมาเกี่ยวข้องทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรท่านสามารถปฏิบัติไปได้ด้วยดี รวมไปถึงการให้คำแนะนำด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อองค์กรได้นำผลที่ได้ ไปพัฒนา และเข้าถึงประสิทธิผลของการดำเนินโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริการด้านงานวิจัยแบบครบวงจร

  • ♦ ออกแบบเครื่องมือวิจัย
  • ♦ บริการเก็บข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ
  • ♦ บริการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ปัจจุบันทางบริษัทมีบริการงานวิจัยที่หลากหลาย อาทิ

  • ♦ การวิจัยธุรกิจ การตลาดและอุตสาหกรรม
  • ♦ การวิจัยเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประเมินประสิทธิภาพการใช้บริการ
  • ♦ การวิจัยด้านทรัพยากรบุคคล
  • ♦ การสำรวจความพึงพอใจ
  • ♦ การประเมินโครงการ

Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com

ผลงานบางส่วนจากลูกค้าองค์กรชั้นนำที่ไว้วางใจเรา