บริการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ไทยและต่างประเทศ

บริการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ไทยและต่างประเทศ

ให้คำแนะนำการทำ ร่วมกันปรึกษาหารือ กำหนดกรอบแนวคิด สืบค้น และเขียนงานวิจัย สังเคราะห์ สร้างเครื่องมือ และวิเคราะห์ผล ไปจนกระทั่งสรุปผลการวิจัย ทำบทความ นำเสนอเวทีวิชาการ

ขอบเขตการให้บริการ

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำ

2. ส่งรายละเอียดเบื้องต้นเข้ามาทางอีเมล์ ไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์

3. ทางเจ้าหน้าที่ส่งใบเสนอราคาและเงื่อนไขการใช้บริการไปให้ทางลูกค้า

4. ลูกค้าจำเป็นต้องเข้าพบทีมที่ปรึกษาเพื่อเสนอ ไอเดียแนวคิด แนวทางแก้ไข กับทางทีมที่ปรึกษาอย่างน้อย เดือนละ  1 ครั้ง เพื่อความเข้าใจ แม่นยำในเนื้อหา ไม่รับลูกค้าที่จ้างทำโดยไม่มีส่วนร่วม


Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com