รับเขียนแผนธุรกิจ Business Plan

  • ♦ เคยทราบไหมว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเขียนแผนธุรกิจ?
    แผนธุรกิจนั้นเปรียบเสมือนเป้าหมายของธุรกิจของคุณว่าต้องวางแบบแผนอะไรไว้ล่วงหน้าทั้งในระยะสั้น 1-3 ปี และในระยะยาว 3-5 ปี เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อธุรกิจ และเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ร่วมลงทุนหรือจากผู้ให้สินเชื่อ (ธนาคาร) แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ธุรกิจของท่านนั้นมีการเตรียมแผนการอะไรไว้ล่วงหน้า ลักษณะของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย บุคคลากร การวิเคราะห์ตลาด ผลตอบแทน กลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้า แผนการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการวางแผนงบการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ทางทีมงานจะเป็นคนออกแบบตามความต้องการของท่าน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อุปสรรคของบริษัท และเตรียมเอกสารของท่านให้พร้อม
  • ♦ ทางทีมงานจะไม่มีนโยบายรับประกันผลการกู้แต่อย่างใด
  • ♦ สำหรับลูกค้าที่สนใจซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับงานตามวันและเวลา (deadline) ตามความต้องการของลูกค้าได้
  • ♦ ราคาเป็นกันเอง (Reasonable price)

ขอบเขตให้การบริการ

1. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ​ แผนการตลาด​ แผนการเงินสำหรับองค์กรทุกขนาด​ sme​ จนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ทีมงานมีประสบการณ์​เขียนแผนธุรกิจที่ต้องการเข้าตลาดหลักทรัพย์​ เพิ่มทุน​ เสนอนักลงทุนต่างชาติ​ ยื่นกู้ธนาคาร หรือขอเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

2. ให้คำปรึกษาและรับเขียนแผนธุรกิจ​ แผนการตลาด​ แผนการเงินสำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี โท เอก ทุกสถาบัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการเขียนแผนธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจนั้นเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้รู้จุดอ่อน จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรู้และเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ รวมทั้งหาโอกาสพัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดทางธุรกิจอีกด้วย

ดังนั้นแผนธุรกิจจึงเป็นการวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อช่วยให้รู้และเข้าใจธุรกิจมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคและช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจและทำให้ประสบความสำเร็จได้


Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com