บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทั่วประเทศ

บริการของเรา

1.บริการเก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ทั่วประเทศ
2.บริการเก็บข้อมูลออนไลน์
3.บริการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
4.บริการสำรวจ Mystery Shopper
5.บริการจัดหากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการวิจัย

1.บริการเก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ทั่วประเทศ

บริการลงพื้นที่ภาคสนามลงพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ภาคสนาม ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก หรือ Focus Group เราพร้อมที่จะให้บริการท่านในทุกรูปแบบที่ต้องการ โดยกระบวนการเก็บข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย ทางทีมจะให้ความสำคัญในกระบวนการนี้มากที่สุด ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ท่านได้รับตรงตามความต้องการแน่นอน

2.บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์

บริการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ทั่วประเทศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการเก็บข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย ทางทีมจะให้ความสำคัญในกระบวนการนี้มากที่สุด ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ท่านได้รับตรงตามความต้องการแน่นอนโดยการเก็บข้อมูลวิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะข้อคำถาม การเก็บข้อมูลวิธีนี้ควรขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราก่อน ข้อดีของการเก็บวิธีนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของงบประมาณจะช่วยให้ท่านประหยัดได้มากกว่าวิธีลงพื้นที่ โดยทางบริษัทเองมีฐานข้อมูลมากกว่าหนึ่งล้านรายชื่อ ครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ท่านเองสามารถได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ

3.บริการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

บริการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกประเภท ตามความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการเก็บข้อมูลนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิจัย ทางทีมจะให้ความสำคัญในกระบวนการนี้มากที่สุด ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ท่านได้รับตรงตามความต้องการแน่นอนโดยการเก็บข้อมูลวิธีนี้มีข้อจำกัดในเรื่องของข้อคำถาม โดยลักษณะข้อคำถามไม่มากและไม่ซับซ้อน และสามารถเก็บได้พาะกลุ่มตัวอย่างที่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น หากสนใจวิธีนี้ควรขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราก่อน ข้อดีของการเก็บวิธีนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของงบประมาณจะช่วยให้ท่านประหยัดได้มากกว่าวิธีลงพื้นที่

 

ทำไมต้องใช้บริการเก็บข้อมูลกับทางเรา

เราคือบริษัทเก็บข้อมูลที่ได้รับการรับรองผลงานจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพซึ่งในประเทศไทยมีน้อยมากที่จะได้รับ ด้วยผลงานการันตีที่ผ่านมามากกว่า 1,000 ชิ้น และการที่ลูกค้าเดิมๆยังคงใช้อย่างประจำและบอกต่อจำนวนมาก ท่านมั่นใจได้ว่าท่านได้ตัดสินใจถูกต้องที่จะเลือกใช้บริการกับทางเรา ซึ่งทางเราเองรับงานทุกขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทมหาชน เอกชน ตลอดจนนักศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ทำวิจัยล้วนแต่เป็นลูกค้าของเราทั้งสิ้น ในราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และงานของท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอน เพื่อประกอบการตัดสินใจท่านสามารถติดตามผลงานของเราในเพจ Facebook : Pro Research and Survey สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไลน์ Line ID : thresearch หรือโทร 086-3550752

 

ขอบเขตการให้บริการ

1.รับเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group ทั้งไทย อังกฤษ

2.รับเก็บข้อมูลแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เน้นกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ เช่น อายุ วัย เพศ วุฒิการศึกษา โดยการลงพื้นที่จริงทั่วสหราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าอยู่สถานที่ใด เพื่อให้ข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ

3.รับเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ในราคาเป็นกันเอง

4.รับรองผลงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำเอางานไปใช้ได้เลย (Quality and efficiency)


Contact

Tel: 086-355-0752 , 02-102-4859
Line ID: thresearch
E-mail:
contact@proresearchsurvey.com
th-research@hotmail.com