เหตุผลที่ควรเลือกเรา

ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้บริการกับทางเรา

โดยจะขอแบ่งลูกค้าออกมา 3 ประเภท ดังนี้

กลุ่มที่หนึ่ง

กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการวิจัยเลย ไม่เคยมีพื้นฐานทางด้านวิจัยเลย เรามักได้รับคำตอบจากกลุ่มนี้ว่า การที่เลือกใช้บริการกับทางเราคือ เราเองเป็นบริษัทที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้องานได้ดี บางประเด็นที่ไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้ ติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

กลุ่มที่สอง

กลุ่มนี้มีพื้นฐานวิจัยมาบ้าง เคยได้ทำมาแล้ว แต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ เรามักจะได้คำตอบจากกลุ่มนี้ว่า การที่เลือกใช้บริการกับทางเราคือ เราเองเป็นบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายมากที่สุดบริษัทหนึ่ง การทำวิจัยบางเรื่อง อาจต้องใช้ทีมงานช่วยเหลือมากกว่า 2 คนขึ้นไป เพื่อแข่งกับระยะเวลาที่มีอยู่จำกัด นอกจากนี้เราเองสามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา คำตอบเช่นเดียวกับกลุ่มแรก

กลุ่มที่สาม

กลุ่มที่เคยมีประสบการณ์จ้างทำวิจัยราคาถูกกว่าความเป็นจริงและทิ้งงาน ไม่รับผิดชอบงาน เรามักได้รับคำตอบจากกลุ่มนี้ว่า การที่เลือกใช้บริการกับทางเราคือ ก่อนหน้านี้เขามีความเชื่อว่าวิจัยที่ไหนก็เหมือนๆกัน แต่วันนี้เขามั่นใจในคำตอบแล้วว่าไม่จริง งานบางงานต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญ งานที่เขาได้รับมาก่อนหน้านั้นเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงถูก งานแทบเอาไปใช้ต่อไม่ได้ และบางงานคืองานที่ไปก้อปปี้มาจากแหล่งอื่น เหมือนต้องเสียเงินทิ้งฟรีๆ เสียเวลามาก เลยขอเลือกบริษัทที่น่าไว้วางใจและมีความเป็นมืออาชีพดีกว่า สบายใจกว่า ไม่ต้องมาคอยกังวล